Камери-стапици откриваат диви животни во Преспанскиот национален парк (ФОТО)

Друштво за Заштита и зачувување на природната средина во Албанија (ППНЕА) и партнерите од ПреспаНет Македонското еколошко друштво (МЕД) и Здружението за заштита на Преспа (СПП) објавија слики од разновидност на дивиот свет во Преспанскиот национален парк. Првата контрола на камерата-стапица даде задоволителни резултати на различни видови на животните во националниот парк Преспа.

Во декември, 2018 година Друштво за Заштита и зачувување на природната средина во Албанија (ППНЕА) и партнерите од ПреспаНет Македонското еколошко друштво (МЕД) и Здружението за заштита на Преспа (СПП) ќе продолжи да ги следи дивите животни со цел да генерира податоци за проценка на популацијата на кафеавата мечка во овој парк. Овој мониторинг се случува и во цел Преспанскиот национален парк. Областа  Преспа е населено со македонско население.