Македонците од Егејска Македонија на фестивал во Атина (ВИДЕО)

Македонците од Грција, оние чиј пркос е челичен во екстремни историски и политички услови, се последните Мохиканци кои потсетуваат на пукнатините во монолитниот моно-етнички блок на земјата со многу различни традиции, музики, спомени, јазици и колективни сеќавања.

1, Едно мало моме
2. Море сокол пие вода на Вардарот
3. Пера бери киселец

Од претставата “Тајните на северот”, изведена на фестивал во Атина 2018. Музичарите се Македонци од цело Кајлари егејска Македонија.