Народна банка на Република Македонија ги претстави првите полимерни банкноти на Република Македонија

 

Народна банка на Република Македонија го претстави во понеделникот првичниот сликовен приказ на првите полимерни банкноти на Република Македонија, коишто на 15-ти мај годинава влегуваат во оптек, а се во апоенска вредност од 10 и 50 денари. Во рамките на активностите за публикување информативно-едукативни материјали за полимерните банкноти, наменети за јавноста, коишто НРБМ ги започна во текот на минатата седмица, првичниот сликовен приказ и кратко текстуално објаснување се објавени на официјалната страница на институцијата на социјалната мрежа Facebook, а сликовниот приказ е објавен и на официјалната страница на социјалната мрежа Twitter.