Услови за користење

Прифаќање на условите за користење на Македонски весник „Илинден” со пристапот на интернет страницата www.vesnik-ilinden.com ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате условите за користење на содржините од интернет страницата www.vesnik-ilinden.com Македонски весник „Илинден” го задржува правото без најава да ги изменува и дополнува овие услови. Секоја промена или дополнување на условите за користење се применува од денот на објавувањето. Посетителите на интернет страницата www.vesnik-ilinden.com имаат право на увид во сите објавени содржини со помош на своите интернет пребарувачи само за лично информирање. Посетителите на интернет страницата www.vesnik-ilinden.com немаат право на никаков начин да ги преземаат содржините, целосно или делумно, и да ги отстапуваат на трети лица, да ги складираат во електронска или каква и да е друга форма, ниту јавно да ги објавуваат или да ги користат за комерцијални цели, без писмена согласност од Македонски весник „Илинден”.

Заштита на авторските и сродни права

Македонски весник „Илинден” нејзините содржини, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Информативните содржини на интернет страницата www.vesnik-ilinden.com меѓу другото се дел од базата на податоци на Македонски весник „Илинден”. Таа база од податоци е сопственост на www.vesnik-ilinden.com е во согласност со Законот за заштита на авторски и сродни права и е заштитена како самостојно авторско дело. Дел од информативните содржини на интернет страницата www.vesnik-ilinden.com создаваат информации кои се интелектуална сопственост на деловните партнери на Македонски весник „Илинден”.

Заштита на приватноста и тајност на податоците

Македонски весник „Илинден” ги почитува приватноста на своите посетители. Линковите на интернет страницата www.ilinden-tirana.com кој водат кон интернет страници и сервиси на други извори на информации и информирање на Македонски весник „Илинден” на никаков начин не е одговорна за содржините на тие страници и сервиси.