За Нас

Македонски весник „Илинден” излезе на печатење во Фебруари 2011 година во Тирана, Република Албанија. Македонски весник „Илинден” е весник на Македонско друштво „Илинден”-Тирана и единствен весник на Македонците во Република Албанија, излегува во печатна верзија и електронска верзија. Македонски весник „Илинден” продуцира и пренесува информации на македонски јазик. Македонски весник „Илинден” е извор на информации за печатените и електронските медиуми, тв каналите, порталите, агенциите. Основна дејност е брзо, навремено и прецизно информирање за случувањата во Македонија, Албанија, Балкан, Европа и Свет. Се објавуваат вести за Македонците во Албанија, Балкан и Свет, политички вести, економски вести, културни вести, спортски вести, интервјуа. Македонски весник  „Илинден” се стреми кон стандарди на објективно, истражувачко, аналитичко новинарство, независност на медиумите, објективно претставување на информациите и нивните извори, како и квалитет и креативност при создавањето на вестите.