За ревитализација на областа Мала Преспа 3,5 милиони евра грант од германската банка КфВ

 

Фонд од 3,5 милиони евра ќе биде искористен од албанската влада за целосна ревитализација на Преспанско Езеро и неговата околина. Проектот е објавен во службен весник,кој се очекува да почне да се реализира набрзо. Средствата се грант добиен од германската КфВ банка а ќе бидат насочени за заштита и одржување на биодиверзитетот во ова подрачје, како и за подобрување на условите за живот на населението кое живее во подрачјето на Националниот парк „Преспа“ и околината. Од оваа инвестиција директни придобивки ќе имаат околу 5.700 жители, етнички Македонци на општина Пустец, област Мала Преспа, која опфаќа десеттина села,покрај југозападниот дел на Преспанско Езеро. Со реализација на проектот ќе се придонесе во унапредувањето на ова подрачје како туристичка атракција,бидејќи од година во годна станува се поинтересна како за домашни,така и за странски турсти.