Џамијата Ѓин Алекси, во Албанија единствена во светот која има христијанско име

Џамија Ѓин Алекси во селото Русан – Делвине е споменик на културaта, оваа Џамија била изградена во векот. XVI, на урнатините на византиска Црква. Во нејзиниот двор има црква и теќе. Тоа е единствената џамија во светот што има име на христијанин.

Џамијата е објект кој во себе содржи неколку ткаенини на култури кои започнуваат од локалната и продолжуваат во поствизантиската до османлискиот период.

Оваа Џамија била позната по својата посебна акустика, која ја создале неколку дупки оставени во ѕидот, чија функција сега е откриена. Тоа е скапоцен камен на архитектурата, но и на културното наследство, во однос на стилот, културните слоеви, ѕидното сликарство и неговата историја – вистинско сведоштво за културниот и верскиот соживот во Албанија.

 

Advertisement