Екслузивно интервју за Македонски весник “Илинден“: Евгенија Нацулиду, преставник на „Крсте Мисирков (Движење за промоција на македонскиот мајчин јазик)“ на македонското малцинство во Грција

Македонски весник “Илинден“: Во ова прилика во моје име и во името на Македонско друштво “Илинден”-Тирана и посакувам успеси на вас и на вашата организација „Крсте Мисирков” (Движење за промоција на македонскиот мајчин јазик) на македонското малцинство во Грција, како подружен член во Федералната унија на европските националности, Македонско друштво “Илинден”-Тирана гласаше на конгресот на ФУЕН и се радуваме дека и вие сте во ФУЕН ова е добра можност да покрените проблемите дали имате план да станите рамноправни членови и кој се вашите планови во рамките на ФУЕН и работна група на словенски малцинства (АГСМ)?

Ви благодариме многу за вашиот интерес за нашата работа за правата на македонското малцинство во Грција. ФУЕН е многу добро структурирана организација за правата на етничките/националните малцинства во Европа. Долго време размислувавме да влеземе во ФУЕН како член, но проблемот е што во Егејска Македонија има многу малку луѓе кои имаат волја или можност да можат да учествуваат на сите конгреси, форуми, семинари што ги организира ФУЕН. Во моментов, само јас треба да се појавам на сите состаноци на ФУЕН како и на состаноците на нашата друга организација во која членуваме, NPLD. Покрај тоа, морам да работам многу и локално за да помогнам и да организирам активности во соработка со други македонски културни друштва, да организирам часови по македонски јазик преку интернет, итн. Би бил многу среќна да најдам некој млад човек кој ќе ја преземе улогата на претставник во различните активности во странство што ги организира ФУЕН, за да можеме и ние да станеме полноправни членови.

Евгенија Нацулиду, преставник на организација „Крсте Мисирков (Движење за промоција на македонскиот мајчин јазик)“ на македонското малцинство во Република Грција во конгрес на ФУЕН во Берлин

Македонски весник “Илинден“: Кој е главна цел на „Крсте Мисирков (Движење за промоција на македонскиот мајчин јазик)“ на македонското малцинство во Грција?

Ние, Крсте Мисирков, многу брзо разбравме дека единствен начин да ги собереме Македонците околу нас е да зборуваме за нашиот јазик, нашата култура, нашата традиција која била прогонувана повеќе од 100 години! Не беше лесно бидејќи самата грчка држава не ја промени многу својата политика кон малцинствата во последните 100 години. Фактот што Грција сега е член на ЕУ многу малку го промени нејзиниот став по ова прашање. За нас тоа што сме во ЕУ ни помогна да бидеме слушнати,нашиот глас да се слуша што подалеку и во многу европски земји и пошироко. Борбата сега се заснова на спроведувањето на грчкиот закон за заштита на малцинствата во Северна Грција (Македонија -Тракија) кој важи од 1923 година наваму, но никогаш не бил спроведен.

Македонски весник “Илинден“: Како ја оценувате положба на македонско национално малциство во Република Грција?

Македонското малцинство во Грција прави големи чекори во последните 10 – 12 години и полека но стабилно го надминува стравот од минатото. И ова е основно и многу важно. Како што е и големиот интерес на младите Македонци за изучување на македонскиот јазик!

Македонски весник “Илинден“: Со кои проблеми се соочува македонско национално малциство во Република Грција?

Нашиот проблем како македонско малцинство во Грција е пропагандата против нас која не претставува пред грчкиот народ како државни непријатели и создава страв кон нас. Понатаму, политиката на грчката држава на дискриминација на секое манифестирање на македонскиот идентитет од страна на грчките граѓани кои ги имаат истите права, но постојано им се ускратени. И не само на Македонците, туку и на Турците муслимани од Тракија и на Арумани Влашки.

Македонски весник “Илинден“: Вашата порака до македонско национално малциство во Република Грција?

Сите Македонци во Грција знаат што треба да направат. Како прво, тие треба да го користат македонскиот јазик што е можно повеќе, и меѓусебно што го зборуваат, но и со помладите кои малку го разбираат јазикот, но сеуште не го зборуваат. Секој мора да биде информиран за своите права како македонска заедница и да бара на секој можен начин да се почитуваат овие права.

 

Македонски весник “Илинден“     

Главен и одговорен уредник: Никола Ѓурѓаj

Advertisement