Гимназијата „Трајан Ѓорѓиовски и Митре Колевски“ во Пустец подготво во март (ВИДЕО)

Гимназијата „Трајан Ѓорѓиовски и Митре Колевски“ во Пустец подготво во март, беше голем проблем за Македонците во Општина Пустец, овој голем проблем се реши посочува Пали Колефски градоначалник на Општина Пустец, областа Мала Преспа школото ќе биде готово во почетокот на Март со сите стандарти. Во Мала Преспа живеат околу 5 700 жители, сите од Македонско етничко потекло и со православна христијанска вероисповед.

Advertisement