Хунзите стар народ со Македонска крв кои потекнуваат од Античките Македонци

Хунзи (Хунзите се потомци на војската на Александар Македонски кога го следел патот на сонцето) стар народ со Македонска крв кои потекнуваат од Античките Македонци, 22 века го имаат конзервирано својот архаичен начин на живеење, но наспроти тоа се многу современи и 90% писмени. Живеат во најегзотичната долина во Северен Пакистан од каде има најубав поглед на величествените планини и во Индија. Тие го негуваат култот кон сонцето а за свои симболи ги имаат сонцето и лавот.

Мирољубиви гостопримливи, позитивни и насмеани. Живеат долго а жените раѓаат и на 65 год. Никогаш небиле болни од канцер јадат малку и се движат многу. По својот лик, традиција, фолклор, култура, носии, копаничарство, јазик се најблиску со Македонците од Балканот. 80% од зборовите во нивниот јазик имаат античкомакедонско потекло, од кои повеќето од пола се наполно неизменети и во употреба до денес во Македонија. Зборови кои ги користат и Хунзите и Македонците се: Бара, Брка, Вика, Врне, Урне Гази, Оломнани.

Хунзите имат повеќе од 900 години самостојно кнежество, денеска имаат свој крал Мир и кралица кои беа во посета на Македонија.

Advertisement