Издавачката куќа „Арс Ламина – публикации“ донира над 860 Македонски учебници и дидактички помагала за учениците од Мала Преспа

 

Издавачката куќа „Арс Ламина – публикации“ донира учебници и едукативни материјали за децата од основните училишта во Општина Пустец, Мала Преспа, Албанија. Истите им беа распределени на учениците од прво до четврто одделение во двете ОУ „Отпорот на Горичени“ во Долна Горица и „Трајан Ѓорѓиовски и Митре Колевски“ во Пустец и нивните подрачни училишта. Со ова, учениците од Општина Пустец добија можност полесно да ги следат и да ги совладаат наставните единици на часовите по математика и по природни науки – предметите за кои е предвидено наставата да се одржува на македонски јазик. Според законската регулатива во Албанија, образовниот процес во оваа област во Мала Преспа, каде што живее признато македонско малцинство, 60 отсто од наставата треба да се одвива на македонски јазик, – изјави за Македонски весник “Илинден” Васил Стерјовски, член на Советот на општина Пустец.

Според него донацијата се состои од 860 публикации, меѓу кои учебници и работни тетратки по математика и природни науки, едукативни помагала за во училница, географски карти и постери, во вкупна вредност од 341.160денари. Бранка Бугариска, директорка за издаваштво на „Арс Ламина“ се надева дека со оваа донација ќе биде надминат проблемот со кој се соочуваа училиштата во Општина Пустец, кои имаа недостиг од учебници по математика и по природни науки на македонски наставен јазик.

Едукацијата, посетата на наставата и пристапот до соодветни образовни помагала и книги е универзално право на сите деца. Учебниците се неопходни како основни наставни средства и извор на знаење за остварување на воспитно-образовните цели. Тие помагаат во описменувањето и во оспособување на младите за во иднина. Затоа е важно децата да учат на јазик што го разбираат. Мило ни е што новата учебна 2018/2019 година учениците од училиштата во Мала Преспа ќе ги следат овие предмети од нови учебници – вели Бугариска. Додава дека на почетокот на новата учебна година издавачката куќа „Арс Ламина – публикации“ презема активности со кои ќе ги направи подостапни училишните материјали до најранливите социјални групи, донирајќи книги, учебници и дидактички помагала.

Advertisement