Македонски весник “Илинден” почна сорбаотка со весникот „Нова Македонија“

Македонски весник “Илинден” почна сорбаотка со весникот „Нова Македонија“ првиот дневен весник на македонски јазик од далечната 1944 година нај голем весник во Македонија. Сега Македонски весникот “Илинден” ќе биде уште по блиску до читателите. На тој начин, Македонски весник “Илинден” стана прв весник на Македонци од Република Албанија и Балканот што е дел од порталот на весникот „Нова Македонија“.

Никола Ѓурѓај, главен и одговорен уредник му се заблагодарува на тимот на весникот „Нова Македонија“.

Првиот број на Македонски весникот „Илинден“ беше објавен на 8 февруари 2013 година, како двоброј за март и април и во изминатите години предизвика голем интерес кај читателската публика во Албанија и Македонија и кај сите Македонци во сосеството и диаспора.

Сега, можноста е многу поголема, се она што објавува весникот се активностите на Македонците во Република Албанија, да прочитаат и да се запознаат сите Македонци каде и да се. Весникот е на македонското друштво “Илинден“,-Тирана, чии основни заложби, се заштитата и афирмацијата на македонскиот етнички, јазичен, културен, верски, историски и континуитет и наследство на Македонците во Република Албанија.

Advertisement