Македонско друштво “Илинден”-Тирана дел од XX-тиот ФУЕН семинар на словенските малцинствата од европа

Македонско друштво “Илинден”-Тирана ќе учестува на XX-тиот ФУЕН семинар на словенските малцинствата од европа што се одржава од 22.06.25.06.2017 година во Бауцен, Германија преставено од претседателот на друштвото Никола Ѓурѓај. Организатор на семинарот е Домовина – федерација на Лусијански Сорби членка на ФУЕН. Семинарот се одржува меѓувреме со  XII. Меѓународен фолклорен фестивал, фолклорниот фестивалот рекламира културното наследсво на малцинства во европа. Зачувувањето на јазичниот и културниот идентитет во актуелните политички и општествени предизвик за сите малцинства. На семинерот учесниците активно ќе депатират на тема “Интегрирање на малцинствата и зачувување на културниот идентитет”. Присутен на семинар ќе биде и претседателот на ФУЕН Лорант Винецзе, кој ќе презентира иницијативата SafePack. Иницијативата повикува на заштита на членовите на националните малцинства и зајакнување на културната и јазичната разновидност во ЕУ. Таа претставува европска рамка за сите малцинства.