Македонско друштво “Илинден”-Тирана: Главата горе и изјаснете се она што сме – Македонци

Пред пописот на населението и домаќинствата во Република Албанија, што почнува утре, Македонско друштво “Илинден”-Тирана ги повика сите Македонците во Република Албанија „да се изјаснат она што се Македонци и да го зачуваат својот македонски идендитет”.

Од 18 септември до 30 октомври, тимовите на ИНСТАТ ќе тропнат на вашата врата за собирање податоци за пописот на населението и домувањето, согласно член 6 од Законот бр. 140/2020 „За попис на населението и домувањето“.

Пописот бара информации за демографските, социјалните и економските карактеристики на поединците. Ова вклучува прашања за возраста, полот, односите меѓу членовите на семејството, местото на раѓање, степенот на образование, работниот статус, етничката припадност, религијата, попреченоста и условите за живеење. За прв пат, одговорите ќе бидат снимени од анкетарите на таблети.

Проверете дали вашиот одговор е правилно внесен на таблетот (електронскиот уред) со кој се регистрирате, според тоа што сте го пријавиле.

Пописот на целокупното население и домувањето е најважната статистичка операција во државата и врз основа на овие податоци институциите ќе можат правилно да ги планираат потребните интервенции и услуги за жителите.

Advertisement