Манифестација “Промовирање на туризмот во Областа Гора”

 

Во Шиштеец областа Гора на 24.05.2017 година се организира манифестацијата “Промовирање на туризмот во Областа Гора” манифестацијата беше организирана од страна на Округот Кукс. На манфестацијата беа изведени изворни македонски народни песни и ора од областа Гора.

Регионот на Гора, поделен е на три држави, Албанија, Косово и Македонија. Во областа Гора во Албанија има девет села населени со Македонци. Во Гора на Косово има дваесет села населени со Македонци, додека во Македонија има две села од областа Гора населени со Македонци.

Advertisement