Повик од Македонскиот национален совет во Црна Гора

Почитувани Македонци и Македонки,

Македонскиот национален совет во Црна Гора е личен и ексклузивен проект кој го спроведува невладиното здружение „ВАРДАР-МКД“ – Подгорица, кое во иднина по неговото формирање ќе го претставува најголемото институционално и представничко тело на Македонците во Црна Гора.

Македонскиот национален совет во Црна Гора ќе учествува во зачувувањето и одлучувањето за начинот на заштита, застапување и зачувување на националните, културните, образовните, социјалните, економските и сите други граѓански и колективни права од интерес на Македонците во Црна Гора, а кои ќе бидат редовно и годишно се финансираат од буџетските ресурси на Црна Гора, кои сега редовно се издвојуваат за работата на Cрпскиот, Хрватскиот, Муслиманскиот, Бошњачкиот, Ромскиот и Албанскиот совет во Црна Гора.

За да ги искористиме нашите индивидуални и колективни права кои ги имаме според Уставот на Црна Гора и Законот за малцинските права и слободи како малцински народ во Црна Гора, кои за жал не ги користиме, потребно е да ни дадете личен придонес , да ни го испратите вашиот телефонски број, а потоа да ги поканите во нашата Вибер заедница онолку Македонци колку што лично знаете.

Во наредниот период, исклучиво како членови на нашето здружение, сакаме да дадете активен придонес во формирањето на Македонскиот национален совет во Црна Гора со ваши идеи, предлози и решенија, што е од суштинско и историско значење за нашиот малцински народ во Црна Гора.

Срдечно ве поздравувам,

Потпретседател на Невладиното здружение „ВАРДАР-МКД“ – Подгорица

Адвокат Никола Ангеловски

Advertisement