Претседателот на Македонско друштво ”Илинден”-Тирана освари средба со директорот на Центарот за информативна поддршка Нов Контакт од Македонија

Претседателот на Македонско друштво ”Илинден”-Тирана и главен уредник на Македонскиот весник “Илинден” г-дин Никола Ѓурѓај на 23.03.2018 година во Скопје Република Македонија, освари средба со Претседателот на Центарот за информативна поддршка “Нов Контакт”- Македонија, д-р Златко Николоски. Центарот за информативна поддршка Нов Контакт од Македонија е Здружение на граѓани формирано 2007 год. на кое основна активност муе зајакнување на комуникацијата и врските со иселениците од Македонија и Македонското национално малциство во соседните земји.

Претседателот на Македонско друштво ”Илинден”-Тирана и Претседателот на Центарот за информативна поддршка Нов Контакт од Македонија размениа мислење за по ефикасна соработката помеѓу двете здруженија, како и соработка на граѓанските организации од Република Македонија и организациите на Македонското национално малцинство во Република Албанија и за размена на активности и промоција на културните вредности на Македонското национално малцинство во Република Албанија, зближување на младите, независно од нивната национална, верска или социјална припадност со цел соработка кон подобра иднина.

 

 

Advertisement