Претседателот на македонското друштво “Илинден”-Тирана, Никола Ѓурѓај им врачи благодарници” Илинден” на Дејан Костески, Претседател на Ракометен клуб “Енхалон“, Струга

Со одлука на раководството на друштвото, по повод 15 – годишнината од формирањето на друштвото на г-дин Дејан Костески, Претседател на Ракометен клуб “Енхалон“, Струга, Република Македонија му се додели Благодарница “Илинден”.

Денеска ми беше чест во името на македонското друштво “Илинден”-Тирана лично да им предадам Благодарница “Илинден” на г-дин Дејан Костески, Претседател на Ракометен клуб “Енхалон“, Струга, Република Македонија

Во 2022 година Македонско друштво “Илинден“-Тирана и Ракометен клуб “Енхалон“, Струга, имат потпишувано Меморандум за соработка.

Признанијата се доделуваат на поединци и институции кои со својот ангажман најмногу придонеле за подобрување и дисперзија на сознанијата за животот, историјата, културата и зачувување на автентичната македонска традиција на македонското население во Република Албанија.

Advertisement