Tag Archives: Мојсова-Чепишевска

Шеесет години од раѓањето на Венко Андоновски – Мојсова-Чепишевска: Треба да сме среќни што во нашево време имаме автор од форматот на Венко Андоновски

Мојсова-Чепишевска: Треба да сме среќни што во нашево време имаме автор од форматот на Венко Андоновски Треба да сме среќни што во нашево време имаме автор од форматот на Венко Андоновски. Треба да се среќни и писателите што имаат таков колега по перо, и книжевните критичари, и читателите… Треба да е (и е) среќен и Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при ...

Read More »