Услови за користење

Прифаќање на условите за користење на Македонски весник „Илинден” со пристапот на интернет страницата www.vesnik-ilinden.com ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате условите за користење на содржините од интернет страницата www.vesnik-ilinden.com Секоја промена или дополнување на условите за користење се применува од денот на објавувањето. Посетителите на интернет страницата www.vesnik-ilinden.com имаат право на увид во сите објавени содржини со помош на своите интернет пребарувачи само за лично информирање. Најчесто, не е дозволено преземање на целата содржина, туку максимум 50% од неа, доколку се работи за текст. Видео содржините кои се преземаат, мора да бидат со линк до нашиот сајт, а никако симнати и преобјавени на некој друг сајт или видео канал. На крајот од преземаната содржина, се става линкот до конкретната содржина што се презема. Пример: Целосниот текст, прочитајте го на следниов линк (копирајте го линкот од конкретната содржина). Посетителите на интернет страницата www.vesnik-ilinden.com немаат право на никаков начин да ги преземаат содржините, целосно или делумно, и да ги отстапуваат на трети лица, да ги складираат во електронска или каква и да е друга форма, ниту јавно да ги објавуваат или да ги користат за комерцијални цели, без писмена согласност од Македонски весник „Илинден”. Македонски весник „Илинден” го задржува правото без најава да ги изменува и дополнува овие услови.

Заштита на авторските и сродни права

Македонски весник „Илинден” нејзините содржини, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Информативните содржини на интернет страницата www.vesnik-ilinden.com меѓу другото се дел од базата на податоци на Македонски весник „Илинден”. Таа база од податоци е сопственост на www.vesnik-ilinden.com е во согласност со Законот за заштита на авторски и сродни права и е заштитена како самостојно авторско дело. Дел од информативните содржини на интернет страницата www.vesnik-ilinden.com создаваат информации кои се интелектуална сопственост на деловните партнери на Македонски весник „Илинден”.

Заштита на приватноста и тајност на податоците

Македонски весник „Илинден” ги почитува приватноста на своите посетители. Линковите на интернет страницата www.ilinden-tirana.com кој водат кон интернет страници и сервиси на други извори на информации и информирање на Македонски весник „Илинден” на никаков начин не е одговорна за содржините на тие страници и сервиси.