Во Мала Преспа продолжува работата за засадување на 1.100 садници липа

Во областа Мала Преспа се одвива втората фаза на Проектот за прекуграничен биосферски резерват – Преспа,  финансиран од KFW, фаза II, со што продолжува поддржувањето на одржливо шумарство и управување со земјиштето. Имено, во Преспа продолжува работата за засадување на 1.100 садници липа долж двете страни на два споредни пата. Едниот е Националниот пат – село Глобочани, а вториот е Национален пат – село Туминец во должина од приближно 4,4 км.

Целта на пошумувањето е да се подобри флората на пределот со зголемување на површината засадена со дрвја во рамките на Националниот парк Преспа. На овој начин, Преспа ќе стане поатрактивен туристички центар за домашни и странски гости, кои освен што ќе можат да уживаат во Преспанското Езеро, ќе можат да практикуваат и прошетки во липови дрвореди.

Пустец и неговите села долж Преспанското Езеро нудат многу различен вид туризам. Интересна дестинациа, неистражена природа и моќно произведува храна од жителите.

Во Мала Преспа живеат околу 5 700 жители, сите од македонско етничко потекло и со православна христијанска вероисповед.

Advertisement