Македонците во Краљево преставени на фестивал за уметноста “Мглич”

Во организација на културниот центар “Рибница” од Краљево од 02. до 09. 06. 2017 гододи се организира фестивал за уметноста “Мглич”. Оваа година држава домаќин на овој фестивал се Македонците во Србија, во организција на  Амбасадата на Македонија во Србија, Националниот совет на Македонската заедница во Република Србија,  и Македонското здружение “Кирил Пејчиновиќ”. Фестивалот се отвори на 02 јуни 2017 година почна со свечаното отварање на изложбата на “ДЛУМС” и представување на “НИУ МИИЦ”. На 03 јуни 2017 ке има концертот на “Влатко Стефановски”, на 04 јуни 2017  концерт на етно групата “Љубојно”, и од 05 до 09 јуни циклус на Македонскиот игран филм.