Фондот за Западен Балкан слави прва година од основањето се спрема вториот повик за проекти

Фондот за Западен Балкан на 1-ви ноември ја прославува првата годишнина од отворањето на канцеларијата на Секретаријатот во Тирана. Фондот за Западен Балкан е првата сеопфатна и регионална организација во Западен Балкан. Во првата година Фондот во првиот повик за регионални проекти, привлекувајќи повеќе од 350 апликации, со повеќе од 1290 партнерства и 18 проекти, воспоставувајќи врски со 84 партнерски организации во фазата на имплементација во регионот на Западен Балкан.

На успехот постигнат по Првиот повик на Фондот за Западен Балкан, набргу се подготвува Вториот повик за предлози. Со континуираната поддршка на владите на шесте договорни страни, Македонија, Албанија, Србија, Црна Гора, Косово и Босна и Херцеговина, секретаријатот на Западен Балкан останува посветена на тоа да има повеќе поддржани проекти, поодговорни организации и повеќе соработки.