Македонско друштво ”Илинден”-Тирана ја изразува својата огорченост и остро ги осудува анти македонски повици во Буларат, Ѓирокастро

Една група на луѓе дојдени од Грција искористие смртната церемонија од државјанинот Костандин Кацифа, префрлајќиа неа во еден тензичен случај каде се изрази на омраза против македонскиот народ и албанскиот народ преку националистички пароли, лсенофобиата и екстррмизамот што става насилство и делење, касниви дела. Такви повикувања му припаѓаат на далечното минато немаат ништо заедничко со добрите соседски добри односи, како и со европјанските стандарти.

Македонско друштво “Илинден”-Тирана и Македонско друштво “Илинден”- Тирана Огранок Голо Брдо ќе продолжи и во иднина да дава модестен контрибут за зајакнување на пријателската врска меѓу македонскиот народ и грчкиот против секоја форма на ксенофобиа и екстремизам што го труе здравата атмосфера за понатамошно интегрирање на Албанија во Европската Униа. Македонско друштво “Илинден”-Тирана и Македонско друштво “Илинден”- Тирана Огранок Голо Брдо пренесуваат сочуство на блиските на фамилијата Кацифа. – стои во соопштението на Македонско друштво ”Илинден”-Тирана и Македонскo друштво “Илинден”-Tирана Огранок Голо Брдо.