Светската финансиска елита на меѓународна конференција во Македонија