Tag Archives: Малцинските права на Македонците во Албанија

Македонското малцинство и матицата чинат неделиво единство

Фото: Маја Јаневска-Илиева Како се почитуваат малцинските права на Македонците во Србија, Албанија, Бугарија и во Грција, како наши соседни држави. Споредбата што ја направи нашиот весник открива изненадувачки показатели дека токму Бугарија и Грција, како членки на ЕУ, се оние што не ги почитуваат, односно ги прекршуваат човековите и малцинските права во споредба со другите наши соседи што не ...

Read More »