Tag Archives: Народната банка на Македонија

ЕЦБ за првпат овозможи Народната банка на Македонија да има пристап до девизна ликвидност во евра

По извршената оценка на барањето за ликвидносна поддршка поднесено од Народната банка, Европската централна банка (ЕЦБ) позитивно одговори на барањето преку одобрување на билатерална репо-линија. На нашата централна банка ѝ е овозможено користење на ликвидносни средства во износ до 400 милиони евра, доколку има потреба од тоа, во форма на репо-трансакција за периодот до средината на следната година, или додека ...

Read More »