Tag Archives: Византиското наследство на Скопје

Излезе водичот „Византиското наследство на Скопје“ на англиски јазик

Во издание на „Хаемус“ излезе водичот „Византиското наследство на Скопје“ на англиски јазик. Автор на ова најново издание на „Хаемус“ е Василка Димитровска. Водичот дава хронолошки преглед на средновековните цркви и манастири во скопскиот регион, групирани по географски целини: околу Водно, Матка и на Скопска Црна Гора. Опфатени се информации за 14 позначајни објекти во однос на нивната архитектура и ...

Read More »