1-ви јуни – Меѓународен ден на детето

Ова е еден од најстарите интернационални празници и се верува дека почнал да се слави 1925 година за време на одбележување на ,Светската конференција за зголемување на благосостојбата на децата во Женева 1 Јуни освен што го најавува летото, значаен е и по тоа што се прославува Меѓународниот ден на детето. Ова е еден од најстарите интернационални празници и се верува дека почнал да се слави 1925 година за време на одбележување на ,, Светската конференција за зголемување на благосостојбата на децата,, во Женева.  Се претпоставува дека датумот е одбран така што кинескиот конзул во Сан Франциско собрал повеќе кинески сирачиња и во нивна чест го организирал Фестивалот на чaмци-змејови (1Јуни) Интересно е што овој ден си има и свое знаме кое е со зелена позадина на која е поставена земјината топка,која ја симболизира хармонијата на Земјата, а околу топката се поставени стилизирани фигури во разни бои кои ја симболизираат различноста и толеранцијата. Меѓународниот ден на детето се славел како во капиталистичките , така и во социјалистичките земји и е еден од ретките празници кој е општо прифатен. 
Advertisement