ЕФА: Целосна автономија за Војводина

„Улогата на регионите во евроинтеграциите: Како може Војводина да и помогне на Србија во нејзиниот процес на европеизација“, конференција организирано од ЕФА и нејзината партија-членка ЛСВ за признавање на националната и историската единственост на Војводина, како и за зајакнување и гаранција за целосна автономија.

Конференцијата, која се одржа во Нови Сад на 24 јануари 2020 година, имаше за цел да разговара за улогата и одговорноста на Република Србија за нејзиниот процес на интеграција во ЕУ, со посебен фокус на Војводина. Оваа автономна покраина игра клучна улога не само во патот на Србија во ЕУ, туку и во однос на стабилноста во целиот регион. Вредностите на Војводина се вредности на самата Европската унија и само со силна и демократска Војводина може да има демократска Србија.

Во текот на последните 100 години, Војводина е дел од 8 различни држави и нејзините граници, симболите, политичкиот систем, економската структура и демографијата, се развија во само еден век. И покрај овие историски смени, Војводина успеа да го задржи сопствениот уникатен идентитет и карактер, историски попрогресивен и отворен отколку во другите области на Србија и служеше како главен мост на соработка со соседите, имено Унгарија и Хрватска. Исто така, тој беше бастион на антифашизмот во Србија, основна вредност на современата Европа.

Војводина е автономна покраина во рамките на Република Србија. Нејзин главен град, а воедно и најголем град во Војводина е Нови Сад. Војводина е со мешан етнички состав, повеќе од 26 различни етнички групи и 6 официјални јазици. Војводина има околу 200.000 жители, од кој Срби, Унгари, Словаци, Хрвати, Македонци, Црногорци, Буњевци.