Федералната унија на европските националности: Се намалуваат ли јазичните права во ЕУ?

Дојде време за стратегија ширум Европа, која треба да гарантира постојано унапредување и остварување на правата на националните и јазичните малцинства – ова беше заклучокот од јавната конференција „Да дејствуваме против падот на јазичната различност во Европа и за промоција. на националните и јазичните права на малцинствата!“, одржана на 7 септември во Брисел, во Европскиот парламент. ФУЕН на состанокот беше претставена од потпретседателката Ангелика Млинар и претседателот Лорант Винче во двојна улога како европратеник копретседавач со Интергрупата за традиционални малцинства, национални заедници и јазици, која го организираше настанот со поддршка на ЕПП, СД, Обнови и Зелените/ЕФА групите.

Меѓупартиската Конференција, која имаше за цел да ги обедини актерите и засегнатите страни кои работат на промоција и заштита на јазичната различност и националните и јазичните права на малцинствата, беше отворена од Фернан Де Варен. Специјалниот известувач на ОН за малцинствата уште еднаш јасно стави до знаење дека правата на малцинствата се човекови права, дури и ако на некои места не се сметаат така, а тоа особено важи за јазичните права. Според него, она што го гледаме денес не е еволуција, дури ни стагнација, туку уназадување на правата на малцинствата во Европа, во повеќето случаи во однос на јазичните и образовните права. „Загрижувачки е тоа што и покрај поддршката од повеќе од еден милион луѓе, Европскиот парламент и многу национални и регионални парламенти, Европската комисија одлучи едноставно да ја отфрли иницијативата за малцински SafePack. Ова не е кохерентна одлука“, рече г-дин де Варен.

Тековната состојба на MSPI ја претстави Ангелика Млинар. Таа ја прераскажува приказната за иницијативата за заштита на малцинствата во ЕУ, велејќи дека „сметаме дека има многу добри шанси Европскиот суд на правдата да го поништи соопштението на Европската комисија во врска со MSPI и дека Комисијата ќе мора да го преиспита нејзината одлука“. Случајот моментално е во средина на правна постапка и пресудата на ЕСП се очекува до крајот на 2022/почеток на 2023 година. „Нашата главна цел е да ја подигнеме свеста за важноста на заштитата на малцинствата на ниво на ЕУ надвор од границите . (…) И покрај тоа што Комисијата ги отфрли нашите барања од MSPI, темата не може да се отстрани од дневниот ред. Овој неверојатен бран на лобирање конечно успеа. Постигнавме барем заложба за заштита на националните и јазичните малцинства во заклучоците на Конференцијата за иднината на Европа, а нашето барање за формирање Центар за јазична разновидност се одрази и во заклучоците.

Потпретседателот на ФУЕН истакна дека тоа што успеавме да го добиеме новиот коалициски договор на актуелната федерална влада во Германија да вклучи „проактивна имплементација на MSPI“ беше еден од нашите големи успеси во последниот период. Коалиционите партии работат во тесна соработка со ФУЕН на акционен план со кој ќе се направи преглед на состојбите во оние области каде тоа е можно и ќе се идентификуваат конкретни мерки за спроведување на барањата на MSPI „Токму ова е патот што сакаме да го продолжиме. Наша цел мора да биде и другите земји од ЕУ да преземат такви иницијативи и мерки во областа на јазичната промоција и образованието на јазиците на малцинствата и со тоа да дадат добар пример“, истакна таа.

Во своите завршни зборови, претседателот на ФУЕН, европратеникот Лорант Винче претстави скратен список на главни идеи кои би можеле да ја дефинираат идната работа на сите страни заинтересирани за заштита на малцинствата. Според ова, на ЕУ и треба сеопфатна и заедничка правна рамка за заштита на националните и јазичните малцинства; ЕУ треба да ги заштити и промовира малцинствата преку зајакната соработка со меѓународните организации, особено со ОН и ЕУ треба да обезбеди целосна заштита на европските јазици, давајќи им највисок можен степен на признавање; треба да вклучи и следење на состојбата на малцинствата во кругот на владеење на правото; ЕУ треба да се бори против секаков вид дискриминација против националните и јазичните малцинства и треба да обезбеди прекуграничен пристап до аудио-визуелните услуги за јазичните малцинства.

Тој, исто така, ја спомена идејата дека ЕУ треба да има „Европска година на националните и јазичните малцинства“ со цел да се обезбеди видливост за националните и јазичните малцинства и да се препознае нивната додадена вредност за нашите општества./www.fuen.org

Advertisement