Македонското шеснаесет-зрачно сонце е поставено во Собранието на Покраината Војводина

Македонското шеснаесет-зрачно златно жолто сонце на црвена основа е службено знаме на Македонците во Србија! Македонското шеснаесет-зрачно златно жолто сонце на црвена основа е поставено заедно со знамињата на сите етнички заедници во Србија што се организирани со национални совети, во Собранието на Покраината Војводина во Нови Сад.

Advertisement