Македонците во селото Ербеле, областа Поле со нов пат (ВИДЕО)

Заврши асфалтирањето на патот во селото Ербеле, областа Поле, овој проект е финансиран од Општина Дебар. Видеото од изградбата на патот го објави Мухарем Рама градоначалник на Општина Дебар што ќе го олесни животот на жителите на селото Ербеле, областа Поле овј пат ке го зголеми развојот и ќе го зголеми бројот на туристите за да видат природните убавини.