ОМО „Илинден“-Пирин и ОМО „Илинден“ остро ја осудуват провокацијата против Македонија и негирањето на македонското малцинство во Бугарија

ОМО „Илинден“-Пирин, ОМО „Илинден“, Здружение на репресирани Македонци во Бугарија, жртви на комунистички терор, Граѓанско здружение за заштита на основни индивидуални човекови права, Здружение на „Антички Македонци“, Македонски клуб за дискусии за етничка толеранција, весникот„ Народна Волја “и билтенот„ Македонски глас “

ДЕКЛАРАЦИЈА:

Во врска со условите, истакнати од Р. Бугарија против европската интеграција на Република Македонија и негирањето на македонското малцинство. Ние, долупотпишаните организации што го претставуваат македонското малцинство во Република Бугарија, остро ја осудуваме новата провокација извршена од бугарската влада со условите, повторно истакнати пред и практично против европската интеграција на Република Македонија.

Наместо да ги уценуваат другите влади да лажат наспроти вистината, дека во Бугарија нема македонско малцинство, време е бугарските власти да престанат да бидат водени од мотото на Тодор Живков дека „во Бугарија нема и не може да има македонско малцинство“ и да прекинат со својата антимакедонска политика, која се јавува и последната тоталитарна политика во Европската унија. Оваа политика во минатото испрати стотици луѓе во логорите, ги затвори и уништи животите на илјадници други, а во ерата на демократијата доведе до 14 пресуди на судот во Стразбур против државата Бугарија.

Македонското малцинство е реалност, како и македонската нација и македонскиот јазик. Политиката мора да се гради врз реалноста, а не врз националкомунистички догми.

Правата на македонското малцинство не се нешто, кое може да биде суспендирано со договор од која било друга држава, ниту пак станува збор за внатрешни работи на Бугарија. Како дел од прашањата за човековите права, тој е меѓународен. Постоењето на едно или друго малцинство е прашање на реалност, а не на одлуки на една или друга влада. Бугарија нема право да одредува, а уште помалку да ги негира малцинствата – ова прашање е во надлежност на граѓаните и е дел од нивното право на самоопределување.

Должност на Република Бугарија е да го почитува ова и да ги применува договорите за малцинствата, обврски што ги преземала како член на меѓународната заедница. Бугарија мора да најде сила да се ослободи од овој прв и последен грев на процесот на насилно побугарчување (възродителния процес) – негирање, дискриминација и асимилација на македонското малцинство и да започне да ги почитува правата на сите свои граѓани.

Барањата на Бугарија кон Македонија се во спротивност со принципите на меѓународното право, човековите права и вредностите на Европската унија. Ова се барања што ќе го намалат и без тоа веќе нискиот углед на земјата и секако многу ќе ги влошат односите со Македонија, меѓу два нации кои би требало да бидат пријатели и добри соседи.

Доброоседството и довербата не се градат врз изнудување и закани, ниту пак „единство на нацијата“ преку различно третирање на своите граѓани и дискриминација над малцинствата.

ОМО „Илинден“-Пирин, ОМО „Илинден“ Здружение на репресирани Македонци во Бугарија, жртви на комунистички терор, Граѓанско здружение за заштита на основни индивидуални човекови права, Здружение на “ Антички Македонци “, Македонски клуб за дискусии за етничка толерантност, Комитет за заштита на правото “ Толеранција “, весникот„ Народна Волја “и билтенот„ Македонски глас “.