ППНЕА: Информативна средба со студенти за националниот парк Преспа

Истражување и следење на диви животни се од суштинско значење во заштитени подрачја и преземат многу поголема вредност кога се спроведуват со учество на сите актери. Проект што го спроведуват  Здружението за заштита на Преспа (СПП) и Друштво за Заштита и зачувување на природната средина во Албанија (ППНЕА) работат за да се вклучат студентите од биологија-хемија од универзитетот Фан.С.Ноли да се вклучат во следење на кафеава мечка во националниот парк Преспа.

Друштво за Заштита и зачувување на природната средина во Албанија на 19 ноември 2018 година организираше отворено предавање со судентите да се информираат за работата на организацијата во Преспа. На предавањето присуствуваа околу 40 студенти кои појавија интерес за волонтирање во и Друштво за Заштита и зачувување на природната средина во Албанија. ППНЕА има за цел да ангажира волонтерски студенти и млади луѓе од Преспанскиот регион да се приклучат за следење на теренот почнувајќи од следниот месец за отстранување на камери стапици инсталирани во Националниот парк Преспа. Во областа Преспа е населено со македонско население.