Tag Archives: Џамија Ѓин Алекси

Џамијата Ѓин Алекси, во Албанија единствена во светот која има христијанско име

Џамија Ѓин Алекси во селото Русан – Делвине е споменик на културaта, оваа Џамија била изградена во векот. XVI, на урнатините на византиска Црква. Во нејзиниот двор има црква и теќе. Тоа е единствената џамија во светот што има име на христијанин. Џамијата е објект кој во себе содржи неколку ткаенини на култури кои започнуваат од локалната и продолжуваат во поствизантиската ...

Read More »