Tag Archives: Граничен премин Стеблево – Лакајца

Македонско друштво “Илинден”-Тирана бара од владата на Албанија и Македонија да се отворри граничниот премин Стеблево – Лакајца

Македонско друштво “Илинден”-Тирана и Македонско друштво “Илинден”-Огранок Голо Брдо барат од владата на Албанија и Македонија да се отворри граничниот премин Стеблево – Лакајца. Македонците од Стеблево областа Голо Брдо барат од властите во двете држави да го реализираат ветувањето и да го отворат граничниот премин Стеблево – Лакајца. Да беше границата многу поубаво ќе беше за Македонците во областа Голо ...

Read More »