Tag Archives: „Јазичен мозаик“

„Јазичен мозаик“ – нов лингвистички труд на Васил Дрвошанов

„Јазичен мозаик“ е насловен новиот лингвистички труд на Васил Дрвошанов, заедничко издание на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ и на Книгоиздателството „Бата прес милениум“. Публикацијата содржи 43 написи распоредени во шест поглавја, поврзани со различни прашања од областа на македонската наука за јазикот, објавувани во периодиката во изминатите четириесетина години. Заеднички именител на сите прилози е истоветниот поглед на ...

Read More »