Tag Archives: Македонскиот писател Милан Ј. Јовчески

Претседателот на Македонско друштво ”Илинден”-Тирана, Никола Ѓурѓај освари средба со писателот Милан Ј. Јовчески

Претседателот на Македонско друштво ”Илинден”-Тирана, Никола Ѓурѓај во Прилеп, оствари средба со Македонскиот писател Милан Ј. Јовчески. Писателот објавува книги од древното минато на македонскиот народ, култура и цивилизација. Тој нуди обемна архивска граѓа, задржувајќи се на античкиот локалитет Алкомена, а преку приказната на Македонецот ги раскажува приказните на другите Македонци. Јовчески ги напишал и творбите “Сведоци на милениумите”, “Беломорска ...

Read More »