Tag Archives: МЕПСО

Се бараат понуди за изградба на меѓусебно поврзување со електрична енергија на Македонија со Албанија

Државниот Македонски оператор на системот за пренос на електрична енергија „МЕПСО“ отвори понуди за изградба на 400 kV далекувод и нова трафостаница 400/110 kV во околината на Охрид за да и обезбеди на Македонија електрична интерконекција со Албанија. Проектот за интерконекција на електрична енергија во Македонија вклучува изградба на инфраструктура за пренос на електрична енергија од Битола до албанската граница, со трафостаница ...

Read More »