Tag Archives: преспанското Езеро

Преспанското Езеро има 61 вид заштитени птици

На 1 февруари, Светскиот ден на водните живеалишта, Македонско еколошко друштво(МЕД) и Општина Ресен потсетуваат на важноста на овие живеалишта и посебноста на Преспанското езеро. „На Преспанското Езеро се среќаваат шеесет и еден вид птици кои се на листата на заштитени видови од Бернската Конвенција. Поради ова, Општина Ресен како управувач со подрачјето, презема сет на мерки и активности за ...

Read More »