Tag Archives: Славе Катин

Излезе од печат делото „Преспанска разгледница“ од Славе Катин

Во издание на Книгоиздателството „Македонска искра“ од Скопје излезе од печат публикацијата „Преспанска разгледница“ на Славе Катин, чиј рецензенти се: публицистот Свето Стефановски и примариус д-р Методија Томевски.. Во неа на 420 страници се објавени педесеттина репортажи од доживувањата, активнотите, историските податоци, посетите, бројните културно историски настани и други текстови кои се однесуваат на родната Преспа на авторот Во делото ...

Read More »