Tag Archives: Внатрешната Македонска Револуционерна Организација (ВМРО)

Ден на македонската револуционерна борба 23 октомври 1893

Во 23 октомври 1893 година е одржан првиот состанок на основачите на МРО (подоцна Внатрешната Македонска Револуционерна Организација – ВМРО) на кој заеднички ја прифатиле и се обврзале да се борат за идејата, дека е потребна подготовка и водење на организирана револуционерна борба за слобода на Македонија и создавање на национална држава на македонскиот народ. Основите на Организацијата со цел обединување ...

Read More »