Албанскиот парламент го ратификуваше протоколот за пристапување на Македонија во НАТО двајца пратеници од грчкото малциство не гласа

 

Предлог-законот за ратификација на Протоколот за пристапување на Република Македонија во НАТО беше одобрен со 130 гласови за. Договорот не беше гласен од Ванѓел Таво од ЛСИ и Ванѓел Дуле од Партијата за човекови права. Вангел Дуле беше на почетокот на сесијата, но по нејзиното прекинување тој не се врати во сала за да гласа. Додека Ванѓел Таво не беше во парламентот.