Централниот совет на Македонците во Германија испрати барање до македонската амбасада во Берлин, Бон и Минхен, изразувајќи загриженост поради долгите чекања за термини за пасоши

Централниот совет на Македонците во Германија испрати итно писмо до македонските амбасади во Берлин, Бон и Минхен, изразувајќи загриженост поради долгите чекања за термини за фотографирање за пасоши. Писмото, изработено во името на Централниот совет на Македонците во Германија, истакнува дека овие чекања значително ги ограничуваат личната слобода и мобилност на заедницата.

Во писмото се спомнува дека до сега се доделени над 15.000 термини за фотографирање за пасоши во секое од наведените претставништва, што значи дека најмалку 45.000 лица во моментот немаат важечки пасоши и можеби ќе бидат лишени од слободата на патување во следните 9 месеци. Покрај тоа, се бараат конкретни информации за просечното време на чекање за термини и следниот слободен датум за достапен термин, како и за вкупниот број на издадени термини за наредниот период.

Централниот совет нагласува дека оваа ситуација не е одржлива и ги загрозува основните човекови права на заедницата. Тие очекуваат брз и конкретен одговор на нивната апелација и истакнуваат дека секое одложување ќе се смета како дополнително пренебрегување на потребите на заедницата.

Писмото е потпишано од Роберт Кленкоски, претседател на Централниот совет на Македонците во Германија, и го истакнува ангажманот на заедницата да се бори за своите права и да работи за решавање на моменталните проблеми.

Advertisement