Друштвото на Македонците од Романија се преставија на фестивалот за малциства во Романија

Друштвото на Македонците од Романија се преставија со фоклорна група на меѓукултурниот фестивал “Проетница” во Сегесвар, Романија. Фестивалот, има 17 издание еволуираше од популарен танчерски фестивал во форум каде малцинствата од Романија и од Европа можат да се запознаат, истовремено презентирајќи ја својата култура.

Присутен на настанот беше и претседателот на Федералната унија на европски националности (ФУЕН) Лорент Винцзе ја истакна потребата за дијалог помеѓу мнозинството и малцинството и го критикуваше отсуството на заедницата Арман од настанот. Арманите не се признаваат во Романија како национално малцинство. Во исто време, претседателот на ФУЕН им честиташе на организаторите на “Проетница”.