Федералната унија на европските националности 70 години успешно ги штити автохтоните национални малцинства во Европа

 

Федералната унија на европските националности (ФУЕН) е основан на 20 ноември 1949 година во Палаис де Каилот во Париз. На првиот „Конгрес на националностите“ присуствуваа околу 200 луѓе. Учесниците се чувствуваа тесно поврзани со идеите зад Советот на Европа, формиран во 1949 година.

1950-тите: Во раните години, во организацијата доминираа регионалисти, но наскоро стана јасно дека регионалците и народот што ги претставуваат националните малцинства и јазичните малцинства имаат различни интереси и следиле различни цели. Со текот на годините, ФУЕН живееше како чадор организација за автохтоните, националните малцинства и етничките групи во Европа. До почетокот на 1960 година, организацијата остана членка на Европското движење и имаше седиште во Централниот комитет.

1954: Повл Скадегард стана генерален секретар на Унијата, кој го менува своето име во сегашната Федерална унија на европски националности. Тимот маж-сопруга на Повл и ytит Скадегард останува на чело на организацијата до 1973 година. Овој период Федералната унија на европските националности (ФУЕН) може да се карактеризира со идеализам на своите водачи и постојана борба за добивање средства и признание. Во текот на овој период многу организации од Западна Европа се приклучуваат на ФУЕН, а лидерите ги посетуваат и малцинствата во Источна Европа.

1974: Унијата се соочува со нова насока, во која малцинствата на германско-данската погранична област играат водечка улога. Беа направени бројни напори за формирање на поефикасен органсатон со цврста финансиска поддршка.

1985: Конгрес за националност беше повторно отворен со своето 15-то издание во Женева. Во овој период се создава одредена конкурентна состојба со формирање на други меѓународни организации посветени на малцинските прашања.

1989: Година на голем напредок, бидејќи Федералната унија на европските националности (ФУЕН)  конечно беше призната од Советот на Европа и го доби консултативниот статус.

Федералната унија на европските националности (ФУЕН) во 90-ти години доминира Западна Европа, која само многу ретко имаше контакти со Централна и Источна Европа. Тоа се смени со историските промени во 1989/1990 година. Националните малцинства во Централна и Источна Европа имаа можност да формираат организации и да ги бараат своите права. Во овие години ФУЕН инкорпорираше многу нови организации-членки и се разви во една европска организација.

На почетокот на деведесеттите, ФУЕН силно се залагаше за одржлива и сеопфатна заштита на малцинствата во Европа. Декларациите на ФУЕН имаа одлучувачко влијание врз правните документи на Советот на Европа кои се во моментот на сила, Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства и Европската повелба за регионални или малцински јазици.

ФУЕН во 1995 година беше призната од страна на Обединетите нации.

Во 1999 година по повод 50-годишниот јубилеј на ФУЕН, историчарот Јирген Кул објави историја на ФУЕН. Оваа публикација е достапна во Секретаријатот ФУЕН.

Во 2006 година донесена посебна повет за автохтони, национални малцинства во Европа беше едногласно усвоена. Тоа е клучен документ на ФУЕН со 13 основни права содржани во него.

Во 2009 година се прослави 60-годишниот јубилеј на ФУЕН во Европскиот парламент и во просториите на Комитетот на регионите.

Во 2010 година ФУЕН го зголеми и консолидираше својот тим и своето присуство, водејќи три канцеларии – во Фленсбург, Берлин и Брисел.

Во 2017 година после долга правна борба, започната во 2013 година, ФУЕН оствари огромна победа со иницијативата на Европските граѓани, наречена Малцински безбедносен пакет Иницијатива, во која се бара заштита на ЕУ и промоција на малцинските јазици и култури.

Во 2018 година иницијативата за малцински сигурен пакет, координирана од ФУЕН, успеа да стане само петтиот успешен ЕКИ со 1.128.385 валидни потписи и 11 земји-членки на ЕУ во кои успеа да го помине прагот. Успешната кампања ја зголеми видливоста на организацијата и ја основа како број една организација во областа на заштитата на малцинствата.

Федералната унија на европските националности (ФУЕН) 2019 година слави 70 години постоење на својот Годишен Конгрес во Словачка.

Македонско друштво ”Илинден”-Тирана е член на Федералната Унија на Европските Националности (ФУЕН) од 16. мај 2015 година и од 16. мај 2015 година е дел од Работна група на словенски малцинства при Федералната унија на европските национални заедници (ФУЕН)