Форум за програми на малциствата на државната телевизија РТШ

Васил Стерјовски, пратеник во Собранието на Албанија и претседател на Македонска алијанса за европска интеграција, МАЕИ и Ефтим Митревски уредник на весникот “Преспа”, вчера учестува во Корча во Форум за програми на малциствата на државната телевизија РТШ. Форумот беше во организација на ОБСЕ и Албанскатa државна телевизија РТШ се оддржа Теренски форум за малцинствата во Округот на Корча. На форумот беа разменети мислења и идеи за проширување на програмите за малцинствата на државата телевизија РТШ и потребата од формирање на редакција за секое малцинство при РТШ.
Advertisement