Германската банка за развој одобри фонд 3,5 милиони евра за развој на Националниот парк Преспа (ВИДЕО)

Германската банка за развој одобри фонд 3,5 милиони евра за развој на Националниот парк Преспа и спроведување на проектот за рехабилитација. Овој проект е иницијатива на Националната агенција за заштитени подрачја и има за цел развој на агротуризмот во областа, како и зголемување на приходите за Македонците во ова област. Според директорот на Националната агенција за заштитени подрачја, Замир Дедеј, економскиот развој на областа е насочен кон една страна и свеста на заедницата за заштита на биолошката разновидност. Што се однесува до претставникот на германската банка за развој Констанзе Шааф, поддршката за вакви проекти ќе продолжи. Проектот за развој на Националниот парк Преспа, втората фаза, се очекува да биде завршен во 2021 година.