Годишен извештај за состојбта на Македонското малциство во Бугарија

12 години откако Бугарија стана членка на Европската унија, 30 години откако стана демократија, 56 години од почетокот на политиката на негирање, асимилација и дискриминација на македонското малцинство во Бугарија. Состојба на македонското малцинство и позначајни случувања во 2019 година, негирање на македонското малцинство, нација и идентитет, кршење на правото на здружение, говор на омраза, организирано вознемирување, одбивање на надлежните органи за вклучување во дијалог, заклучоци и препораки  цел исвештај можете да прочитате овде.

Advertisement